اخبار

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

مجموعه تلاش شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 98 جهت آشنایی با جدید ترین دستاورد ها و طرح ها در زمینه خطوط مونتاژ و انتقال محصولات دعوت می کند.

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران - سالن 41 - غرفه 28

زمان: 18 لغایت 21 مهرماه ماه 98

ساعت بازدید: 9 الی 17